DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Tokinos Basho
Country: Martinique
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 9 February 2007
Pages: 197
PDF File Size: 11.68 Mb
ePub File Size: 13.78 Mb
ISBN: 144-4-41087-976-4
Downloads: 92039
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faujas

Mukarci se rukuju na isti na-in bez obzira na to koliko iroke poglede imaju.

Definitivni vodič kroz govor tela – Allan Pease, Barbara Pease – Google Books

Odvojite malo vremena i vebajte razne stilove rukovanja s prijateljima i kolegama i brzo ete nauiti kako da va stisak ruke bude svaki put pozitivan. Ovo objanjava zaSto su zadovoljni ljudi retko kad bolesni i nesreni, dokoni nezadovolj.

Drugim reima, bez obzira na to da fovor smo toga svesni ili ne, automatski kopiramo izraze koje vidimo.

Ovi rezultati pokazali su da se ljudi, to je situacija drutvenija, ee smeju, a svaki njihov smeh traje due. U osmehu zadovoljstva, ne samo da se uglovi usana povlae navie, ve se i miii oko oiju kontrahuju, dok osmeh koji nije izraz zadovoljstva ukljuuje samo nasmejane usne. Stuti se prema dvojici ljudi i projuri izmeu njih, trei koliko je noge nose. Upotrebljena na odreen na-in, snaga dlana daje onome ko je koristi mo tihog gocor.

Ovo poka-zuje da je veina ljudi sklona da prekrsti definiticni na grudima onda kad se ne slae s onim to uje.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Cimpanze mogu da imaju lingvistiki koncept, ali fiziki nisu u stanju da isputaju zvukgovora. Berdvistel je aknauio da posmatranjem gestova neke osobe kae kojim ona ie-zikom fela. Iskrene osmehe generie podsve-sni mozak, to znai da su automatski.

Neki ljudi tvrde da je pojaano osmehivanje kod ena rezultat toga to su ih 57mukarci tokom istorije stavljali u podreen poloaj, ali druga istraivanja pokazuju da se enska novoroen-ad u starosti od osam nedelja osmehuju mnogo vie od deaka, stoga im je ova osobina definitlvni verovatno uroena, a ne steena.

Ispitanike su snimali video-kamerom dok su gle-dali humoristicki ske, definitiivni to u tri razliite situacije: Osmeh iskosa uz pogled navieGlave sputene i okrenute postrance, osmehujui se stisnutih usana, osoba izgleda mladalaki, veselo i tajnovito. Ako ustanovite da su povijena usta postala stalan deo deefinitivni repertoara, redovno vebajte osmehivanje, jer to ne samo da e vam pomoi da kasnije u ivotu ne izgledate kao ljutito kue, ve e i doprineti da se osea-Povijena usta mogu da prerastu u trajan izraz lica.

  HALMOS LECTURES ON BOOLEAN ALGEBRAS PDF

Uvebavanje lanog osmehaKao to smo rekli, veina ljudi ne ume svesno da razlikuje laan osmeh od pravog i uglavnom smo zadovoljni ako nam se neko osmehuje – bez obzira na to da li je njegov osmeh pravi ih laan. Iz muke perspektive, rei da ena ima dobar definitigni za humor ne znai da ona pria viceve; to znai da se smeje njegovim vicevima. To moe da okira silediju, stoga ovaj postupak morate da koristite selektivno i samo kao poslednje pribeite.

Pre pronalaska radija, komuniciranje se veinom odvijalo pi-smenim putem, preko knjiga, pisama i novina, to je znailo da su i runi politiari i loi govornici, poput Abrahama Linkolna, mogli da imaju uspeha ukoliko su ogvor istrajnost i itakru-kopis.

Praktikovao je da se prilikom fotografisanja postavi tako da bude na levoj strani iz perspektive posmatraa, a gornja ruka bio je jedan od njegovih omiljenih poteza.

Definitivni vodič kroz govor tela

Smeh impanzi zvui kao dahtanje, uz samo jedan zvuk po udisaju ili izdisaju. Na primer, engleska re “dressing” ima najmanje deset znaenja, meu kojima su oblaenje odee, sos kojim se preliva jelo, na-dev za ivinsko peenje, ono ime se previja rana, ubrivo i ti-marenje konja.

definitlvni Veliki jago-dini misii razvlae usta, da bi otkrili zube i poveali obraze, dok kruni oni miii suavaju oi i izazivaju “svraje noge”. Zelite da po-delite svoja najintimnija oseanja s onima koji su vam najbli-i, ali ustanovili ste da nije dobro biti previe otvoren i sklon poveravanju. Kao tinejder, proda-vao sam erpe i lonce u veernjim asovima, a moja sposobnost da proitam ljude donela mi je dovoljno novca da kupim svoju prvu nekretninu.

Takoe je ustanovio da se osobe koje boluju od ira mrte ee od osoba koje ga nemaju. Pet najeih tipova osmehaOvo to sledi jeste rezime i analiza uobiajenih tipova osmeha onih koje verovatno svakodnevno viate: Onaj prvi nosi bloke i olovku. Govo je mogue da je bespredmetno da nastavite s izno-enjem svojih argumenata, iako se ta osoba moda usmenosloi-la s vama. Iskljuite ton i pokuajte da posmatranjem slike shvatite o emu je re. Predsednik Dimi Karter takoe je bio Junjakkoji se stalno osmehivao.

  AIA A201 GENERAL CONDITIONS 2007 PDF

A ako ujedete ruku koja vas hrani, uzde bi mogle goor vam se otrgnu iz ruku. Moderni Ijudi su manje vini tumaenju govora tela u odnosu na svoje pretke, zato sto devinitivni u tome ometaju rei. U veini ddefinitivni, ruke se normalno protresaju pet do sedam puta, ali u nekim zemljama, na primer, u Nemakoj, protresaju se dva do tri puta, uz produetak stiska u trajanju od jo dva protresa-nja.

Smejanje se u ovim kontekstima koristi kao nain da se ustanovi koliko e uspeno par uspeti da ostvari povezanost u svom odnosu.

Definitivni vodic kroz govor tela

Saveti u vezi s osmehivanjem namenjeni enamaIstraivanja Marvina Hehta i Marijane La Frans s Univerzitetau Bostonu otkrila su da se podredene osobe vie smeju u prisustvu dominantnih i superiornih osoba, u prijateljskim i neprijatelj-skim situacijama, dok se superiorne osobe smeju samo u blizini podreenih, u prijateljskim situacijama.

Ovo do-stignue kvalifikovalo me je za prestini Okrugli sto od milion dolara u SAD. Stoga nije loe da uz sebe uvek imate papirne ili platnene maramice, kako biste osuili ruke u sluaju da morate da se pozdravite s nekim. Poene kod sudija osvaja u meri u kojoj uspe da ovlada emitovanjem ovih signala.

Pretpostaviemo da u definitivi primeru upotrebljavate isti ton, iste rei i isti izraz lica, a da sve to menjate jeste poloaj vaeg dlana. Uopte uzev, drzanje za doruje i hvatanje za lakat prihvatljivi su samo kad postoji bliskost izmeu dveju osoba, a i tada inicijato-rova leva ruka zalazi samo u spoljanji obod linog prostora pri-maoca.

Majmuni i impanze takoe to rade da bi se zaStitile od frontalnog napada.

Neke od ovih fraza se malo tee gutaju, ali potapite nas po ramenu, zato to ovde zaista ima stvari koje otvaraju oi. Neverovat-no, ali polovina turista uopte nije primeivala promenu; mu-karci su u dvostruko veem definotivni od ena u potpunosti pro-putali da primete da se bilo ta promenilo, ne samo u pogledugovora tela, nego i injenice da se pred njima pojavila sasvim no-va osoba!